Meddelande om dataskydd för vår webbplats

Syftet med följande meddelande är att ge dig en snabb och enkel överblick över omfattningen för den data som vi samlar in om dig och behandlar i förbindelse med användningen av vår webbplats. Du hittar en fullständig beskrivning i vår  integritetspolicy. Se vårt cookie- och opt-out-meddelande för information om hur du kan invända mot behandlingen av dina data.

Webbplatsens personuppgiftsansvariga är Marley Spoon AG, Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin, företrädd av styrelseledamöterna Fabian Siegel och Jennifer Bernstein. Du kan kontakta oss via telefon: 08 446 882 42 eller per e-post: kontakt@marleyspoon.se. Vårt dataskyddsombud har följande kontaktinformation: Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, Tyskland, e-post: ph@hwdata.de .

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Vilka områden berörs av databehandlingen?

Vilka uppgifter behandlar vi?

I vilket syfte?

Rättslig grund

Finns det en skyldighet att göra informationen tillgänglig?  

Använder vi profilering?

När tas uppgifterna bort?

Besök på webbsidorna

IP-adress, cookie-igenkänning

Skapa loggfiler: Vi använder protokollfiler, så kallade loggfiler för att säkerställa korrekt inläsning och förenklad användning av webbplatsen, till exempel, genom förinställda val av rätt språk och valuta. Vi genomför analyser av systemets säkerhet och stabilitet samt i administrativa ändamål. Webbanalys: Vi använder verktyg för webbanalys och annonsspårning för att analysera användarnas beteende. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vår webbplats efter användarnas intressen, och genom denna antistatiska analys av användarprofiler får vi kunskap om sidornas funktionalitet och popularitet (t.ex. ”Hur många besökare som klickat på ett visst erbjudande på vår startsida”). Annonser: Med hjälp av så kallad ”annonsspårning” kan vi och tredje part göra en anonym analys av varje användares beteende online på många olika webbplatser. Utifrån denna analys lär vi oss om användarens intressen och kan på så sätt visa anpassade annonser. Om en kund till exempel söker efter vegetariska rätter, då ska hen få visat relevanta produktrekommendationer baserad på detta. Detaljerad information om de cookies som används på vår hemsida, de specifika användningsområdena och en beskrivning av hur man kan förhindra cookies och annonsspårning finner du i vårt cookie- och opt-out-meddelande.

Art. 6, punkt 1 f, i GDPR

Nej. Utan databehandling kan emellertid enskilda områden på webbplatsen inte användas eller endast i begränsad utsträckning, till exempel spara innehållet i din kundvagn med hjälp av cookies

Ja *

Du finner mer information om hur länge cookien lagras och en beskrivning av hur man kan ta bort cookies i förtid samt invänder mot databehandling av uppgifter i vårt cookie- och opt-out-meddelande.

Beställa

Postnummer, e-postadress, för- och efternamn, telefonnummer, leveransadress, faktureringsadress, betalningsinformation, inloggningsuppgifter för registrerade kunder

Vi behandlar dina data (kunddata) för att ta emot din beställning, skicka dina matkassar och avräkna din beställning (genom betalningsleverantörer). Om du har ett kundkonto hos oss, behöver vi din inloggningsinformation (e-postadress och lösenord) för att verifiera ditt kundkonto. Via din användarportal kan du se och hantera dina beställningar. Vi använder dessutom din data till att informera dig om ändringar i din beställning (t.ex. gällande leveranstid) och för att informera dig om våra produkter och tjänster.

Art. 6, punkt 1 b, i GDPR.

Ja (enligt avtal). Om vi inte kan behandla dina data, då kan vi inte avräkna din beställning och skicka dina matkassar. Vi kommer inte heller att kunna meddela dig om ändringar i din beställning och informera dig om våra produkter och tjänster.

Ja *

Vi lagrar din kundinformation så länge du har ett avtalsförhållande med och ett användarkonto hos oss, eller så länge som vi av rättsliga skäl är skyldiga att göra det (t.ex. fakturainformation). Men vi kommer att ta bort dina data inom fem år efter den sista beställningen och senaste inloggningen, eller tidigare om du begär att få dina data borttagna.

Nyhetsbrev

E-postadress, för- och efternamn, beställningshistorik

Vi använder nyhetsbrevet för att skicka aktuell information om våra produkter, tjänster, kampanjer och erbjudanden. Om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommer vi att behandla din data för att skicka dig ett personligt anpassat nyhetsbrev.

Art. 6, punkt 1 a och f, i GDPR

Ja. Om vi inte kan behandla din data, kan vi inte heller skicka nyhetsbrevet.

Ja *

Du kan när som helst avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Sedan tas din data bort och du tas bort från vår e-postlista.

Kontakt & chatt

E-postadress, för- och efternamn, datum, tid, kommentar (fråga/ärende);

Vid frågor och andra ärenden kan du kontakta oss via vår kontaktsida, chatt eller telefon. Frågor och ärenden är till exempel frågor om öppna beställningar eller recept. Med hjälp av lagrade data kan vi komma i kontakt med dig och ta itu med problemet.

Art. 6, punkt 1 a och b, i GDPR

Nej. Om vi inte kan behandla dina data, kan vi inte heller besvara din fråga.

Ja *

Vi lagrar din kundinformation så länge du har ett avtalsförhållande med oss. Om du inte (längre) är kund hos oss, kommer vi att ta bort din data inom 5 år efter vår sista kontakt med dig. Dina uppgifter används sedan i anonym form och uteslutande för interna analyser som Marley Spoon som ny aktör på denna marknad måste göra.

Partnerområde

Företag, e-postadress, för- och efternamn, ålder, adress

Som reklampartner till Marley Spoon kan du visa annonser för oss på din hemsida eller dina appar osv., det vill säga göra reklam för oss. Vi behandlar dina data för att skapa ett partnerkonto, för att komma i kontakt med dig och för avräkning av din provision.

Art. 6, punkt 1 a och b, i GDPR

Ja. Om vi inte kan behandla dina data, då kan du inte heller bli reklampartner.

Nej

Vi kommer att radera din data senast två år efter vårt samarbete eller avtalsförhållande upphört.

Jobbportal

För- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, ansökningshandlingar

På vår jobbportal kan intresserade kandidater lämna in sina ansökningar online till Marley Spoon. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang används enbart för att bedöma den sökandes yrkesmässiga lämplighet och för att ta kontakt med de sökande.  Om du tillåter det kommer vi att lagra data i vår lista med kvalificerade sökande och kommer att kontakta dig vid behov, om en annan lämplig tjänst dyker upp.

§ 26 i den tyska dataskyddslagen 
Art. 6, punkt 1 a, i GDPR

Ja. Om vi inte kan behandla din data, kan vi inte heller behandla din ansökan.

Nej

Om du i slutändan blir erbjuden och tackar ja till en tjänst hos oss, kommer vi att som minst lagra dina data så länge du är anställd hos oss. Om du inte erbjuds eller väljer att tacka nej till en tjänst hos oss, kommer vi att ta bort dina uppgifter senast sex månader efter detta beslut, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om att dina data får lagras längre.

*  Du hittar mer information om detta i vårt cookie- och opt-out-meddelande och i vår utförliga integritetspolicy.

 

Vilka uppgifter lämnar vi ut?

Berört område

Vilka uppgifter berörs?

Vem är mottagaren av dessa uppgifter och i vilket syfte vidarebefordras uppgifterna?

Vidarebefordras datan även till mottagare i så kallade tredjeländer?

Besök på webbsidorna

IP-adress, cookie-igenkänning

Webbanalys och annonser: Leverantörer av webbanalysverktyg analyserar data för vår räkning i syfte att utarbeta användaranalys och statistik för oss samt för att generera och visa intressebaserade annonser. Information om leverantörer av dessa webbanalysverktyg, funktionen hos de olika verktygen för annonsspårning och information om hur du kan förhindra dessa analyser finns i integritetspolicyn samt i vårt cookie- och opt-out-meddelande.

Ja. En del av dessa tjänsteleverantörer finns utanför EU/ EES.**    

Beställa

För- och efternamn, faktureringsadress

Kreditupplysningar: Vid betalning med faktura eller autogiro, gör vi en kreditupplysning innan vi accepterar din beställning. I samband med detta lämnar vi ut ovan nämnda uppgifter till relevanta tjänsteleverantörer i syfte att inhämta information om ditt tidigare betalningsbeteende och kreditvärderingsinformation baserad på matematiska-statistiska poängsystem.

Nej. 

E-postadress, leveransadress, telefonnummer

Distributörer: För att våra logistikpartner ska kunna ange en specifik tidsram för leverans av ditt paket och göra det möjligt för dig att ändra tidpunkten för leverans, lämnar vi ut din e-postadress och, om angivet, ditt telefonnummer till berörd logistikpartner.

Nej. 

Nyhetsbrev

E-postadress, tilltalsform, för- och efternamn, beställningshistorik

Annonser: Utskick med reklammejl (nyhetsbrev) via en extern professionell tjänsteleverantör. Överföringen av data sker i syfte att producera personlig och intressebaserad reklam via e-post.

Ja. **

Kontakt & chatt

E-postadress, för- och efternamn, meddelande

Kontakt och chattfunktionen som tillhandahålls av externa professionella tjänsteleverantörer. Syftet är i detta sammanhang att stå värd för berörd applikation. Innehållsdata (meddelanden) kommer inte att lämnas ut. Dessutom har Marley Spoon ett eget kontaktformulär – meddelandena levereras via detta direkt till det externa ärendesystemet (Zendesk) via ett gränssnitt.

Ja. **

Jobbportal

Företag, e-postadress, för- och efternamn, adress, inloggningsuppgifter

Vi använder programvara för personaladministration från BambooHR i ansökningsprocessen. Denna tjänsteleverantör tillhandahåller endast plattformen för administration och för att svara på de ansökningar som inkommit. Behandlingen av uppgifterna sker uteslutande internt i vårt företag. Ändamålet med databehandlingen är att säkerställa korrekt rekryteringsförfarande. Ansökningsuppgifter lämnas inte ut till BambooHR.

Ja. **

** Du hittar information om alla parter och tjänsteleverantörer i vår utförliga integritetspolicy.

 

Vilka rättigheter har du i samband med behandlingen av datan?

Du har när som helst rätt att bli informerad om huruvida Marley Spoon behandlar personuppgifter som tillhör dig, och du har även rätt att få information om omfattningen av sådana personuppgifter. Dessutom har du rätt att få dina uppgifter rättade eller borttagna, precis som du kan kräva att databehandlingens omfattning begränsas. Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, återkalla ditt samtycke till databehandlingen eller kräva att dina uppgifter lämnas ut för att överföra dem till en annan leverantör. Vid klagomål är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att inkomma med klagomål till berörd tillsynsmyndighet.