Information om vårt genomförande av EU: s dataskyddsförordning (GDPR)

EU: s dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. Vårt företag och våra produkter överensstämmer med dataskydd, och garanterar högsta säkerhet av datahantering på viktiga grundprinciper. Här kan du läsa mer om hur vi har implementerat kraven i GDPR och vilka processer och dokumentation vi har tillgängliga för dig.

Marley Spoons integritetsförklaring

Vår allmänna integritetsförklaring angående hantering eller behandling av dina

personuppgifter finns här her

Var kan jag hitta databehandlingsinformation på Marley Spoon webbplats?

Denna information kan hittas här her.

Vad gör Marley Spoon för att säkra mina uppgifter?

Vi skyddar din personliga information och lägger stor vikt vid ansvarsfull hantering med dem. Transparans och omsorg vid hantering av data, samt öppen kommunikation om överföring av data till våra tjänsteleverantörer är mycket viktigt för oss. Datalagring och överföring sker endast i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna. Vårt team är utbildat för att hantera personlig information säkert, i enlighet med Marley Spoons integritetsförklaring och lagra din information på ett säkert sätt.

Var lagras mina data?

Vi lagrar din personliga information endast för att ge dig bästa möjliga service, för att tillhandahålla våra tjänster och för faktureringsändamål. Dessutom ser vi till att vi kan ge dig information om våra produkter och tjänster. Så du är alltid är informerad om Marley Spoons matkassar, nuvarande erbjudanden och produkter.

I vilka fall vidarebefordrar Marley Spoon mina uppgifter?

Vi delar bara din information om det finns en rättslig grund för den. Detta är fallet om du har gett uttryckligt samtycke. Dessutom har vi med våra tjänsteleverantörer exklusivt ingått orderhanteringsavtal i enlighet med den nya dataskyddsförordningen för att säkerställa att dina uppgifter endast behandlas på vår begäran och skyddas enligt med de högsta säkerhetsstandarderna.

Hur implementeras registrantens rättigheter på Marley Spoon?

För att behandla och svara på alla frågor angående dataskyddsförordningen så snabbt och omfattande som möjligt, har vi inrättat ett omfattande dokumentations- och svarhanteringssystem.

Vilka är mina rättigheter angående mina uppgifter?

Du har rätt att när som helst be om bekräftelse om hur och vilka personuppgifter vi behandlar. Dessutom har du rätten att korrigera, radera och begränsa databehandlingen, samt rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter eller att dra tillbaka ditt samtycke till databehandling, eller att begära överföring av dina uppgifter till dig när som helst. Vid överträdelse av bestämmelserna om dataintrång, vänligen kontakta vår databehandlare. Dessutom har du också rätt att överklaga till en relevant tillsynsmyndighet.

Hur får jag tag på Marley Spions datakontrollanter?

Vänligen kontakta:

Dr. Philipp Herrmann

HWData GmbH

Leonrodstr. 54

80636 München

E-Mail: ph@hwdata.de

Har du några andra frågor?

Skicka ett mail till:

kontakt@marleyspoon.se

Betala med

Sociala medier

2023 © Marley Spoon B.V. Alla rättigheter förbehållna.